• Vind & Velfærd er et projekt, der giver alle danske el-forbrugere (private, virksomheder og kommuner) mulighed for direkte ejerskab af to kystnære vindmølleparker. Dette ejerskab giver uafhængighed, sikrer politisk og økonomisk stabilitet og styrker udviklingen mod lavere energipriser. Det gavner den enkelte forbruger og ikke mindst dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Velkommen til Vind & Velfærd!

Vindmøller på række
Kære Besøgende
Denne hjemmeside skulle først have været offentliggjort i forbindelse med, at det nationale projekt “Vind & Velfærd” ville have prækvalificeret sig til at byde på statens kystnære havvindmøllearealer. Nu viser det sig, at Danmarks elforbrugere bliver ekskluderet fra at byde på grund af urimeligt udbudsmateriale. Som konsekvens af dette anlægger “Vind & Velfærd”  nu sag mod Energiministeriet.  I den sammenhæng ønsker “Vind & Velfærd” at gøre offentligheden bekendte med projektet og dets hjemmeside, selvom der er dele af hjemmesiden, der endnu ikke er i funktion.
11. september 2015
Klagenævnet for Udbud pålægger Energistyrelsen at give aktindsigt

Energistyrelsen har i forbindelse med retssagen om ulovlige udbudsregler nægtet Vind & Velfærd at få aktindsigt i en række dokumenter. Klagetnævnet for Udbud har nu bekræftet, at denne tilbageholdelse er ulovlig. Energistyrelsen er nu blevet pålagt at give Vind og Velfærd aktindsigt. Læs mere her …

9. september 2015
Vind og Velfærd får foretræde for Folketingets Energiudvalg

Vind & Velfærd har adskillige gange tilbudt Energistyrelsen og kammeradvokaten at indgå forlig, for at undgå erstatsningskrav mod Energistyrelsen, hvis de taber sagen. Vind & Velfærd ønsker, at Folketingets politikere skal have indsigt i situationen, så de har mulighed for at træde til handling. Læs mere her …

7. september 2015
Energiministerens brev om Vind og Velfærd er misvisende

Energiministeren Lars Christian Lilleholt fremsender brev til Energiudvalget i relation til, at Vind & Velfærd ønsker foretræde for udvalget. Brevet indeholder en række faktuelle misforståelser, der virker til at være forfattede af Energistyrelsen med henblik på at får sat projektet Vind & Velfærd i et usagligt lys. Læs mere her …

1,4 mio. anparter skal sælges. Salg af anparter starter ultimo maj.